Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Gminy Wolin

KLAUZULA INFORMACYJNA ? MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wolin w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników biblioteki i osób przebywających na ternie biblioteki.
 2. Kontakt do Administratora Pani/Pana danych osobowych - Biblioteka Publiczna Gminy Wolin reprezentowana przez Dyrektor Biblioteki,  ul. Rynek 2, 72-510 Wolin, tel. 91 326 11 59; adres e-mail: biblioteka@gminawolin.pl.
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: monika.sokolinska@iodo.pro.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa:
 • art.6 ust.1 lit.f RODO;
 • art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
 • art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 1. Monitoring obejmuje wejście do budynku oraz pomieszczenia wewnątrz budynku.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:
 • dostępu do danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3.  Zarejestrowane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 23-02-2021 19:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 23-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 12-10-2022 11:40