Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Gminy Wolin

Obowiązek Informacyjny

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Wolin z siedzibą przy ul. Rynek 2, 72-510 Wolin, tel.: 91 326 11 59; adres e-mail: biblioteka@wolin.pl , reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: monika.sokolinska@iodo.pro
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa użytkowników Biblioteki.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. ustawa z dn. 27czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom
  i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych, w tym Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a w przypadku danych podanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – do czasu jej wycofania.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki i jej usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów jednostki.
 6. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. Dane wizerunkowe zbierane są tylko w celach promocji wydarzeń kulturalnych i mogą być zamieszczane na portalu społecznościowym Facebook, stronie internetowej Biblioteki, Urzędu Miasta i Gminy Wolin oraz w prasie lokalnej.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 27-05-2018 22:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 30-01-2020 15:38